El niño de la azotea

El punt de partida del nostre treball han estat els records, i la seva transformació al llarg dels anys. D'aquí vam ser conscients del poder manipulador de l'ésser humà. Vam llegir a Sarte i trobem certa complicitat en la seva visió pessimista i manipuladora de les relacions humanes.

Decidim crear una peça a partir de la reactivació dels records personals, la seva evolució en funció de qui els rememora i els seus interessos projectats en aquest record. A partir d'aquí, va ser inevitable fer una anàlisi de la memòria col·lectiva que exigeix, segons la nostra lectura, un canvi de consciència global.

1 Histórico de funciones